Vzdialená pomoc

Aplikácia HIT systems - Vzdialená pomoc

Aplikácia HIT systems - Vzdialená pomoc slúži na správu vzdialeného počítača pomocou internetu. Dovoľuje špecialistovi technickej podpory pracovať priamo na vzdialenom počítači zákazníka. Pri riešení problémov tak nie je užívateľ zaťažovaný pokynmi, všetko vykoná technik priamo na jeho počítači, pričom prácu špecialistu môže používateľ sledovať. Vo väčšine prípadov ide o najrýchlejší a tiež najjednoduchší spôsob pomoci. Komunikácia je šifrovaná, pre vzdialené pripojenie k počítaču zákazníka je vždy nutné mať spustenú aplikáciu pre vzdialenú pomoc. Po jej ukončení nie je možné s počítačom znovu nadviazať spojenie.


Dôležité!

Vzdialená pomoc je poskytovaná len po predchádzajúcej dohode alebo na základe už vytvoreného dotazu na technickú podporu. V prípade záujmu o tento typ pomoci nás prosím najprv kontaktujte.

Služba vzdialená pomoc môže byť platená podľa aktuálneho cenníka poskytovaných služieb.Aktivácia vzdialenej pomoci

 1. Stiahnite si aplikáciu HIT systems - Vzdialená pomoc kliknutím na toto tlačidlo:

  Stiahnuť    Poznámka: Stiahnutím súboru súhlasíte s podmienkami používania.

 2. Zobrazí sa dialóg pre stiahnutie súboru. V tomto dialógu vyberte možnosť Uložiť a súbor vzdialena-pomoc.exe uložte napríklad na plochu vášho počítača.
 3. Vyhľadajte stiahnutý súbor vzdialena-pomoc.exe a spustite ho. Po spustení si starostlivo prečítajte text prehlásenia a odsúhlaste ho kliknutím na tlačidlo Prijať.

  Vzdialená pomoc - prehlásenie
 4. Otvorí sa aplikácia HIT systems - Vzdialená pomoc. V okne aplikácie nájdete vaše ID a heslo.

  Vzdialená pomoc
 5. Aplikáciu HIT systems - Vzdialená pomoc ponechajte stále spustenú a povedzte technikovi (emailom alebo telefonicky) zobrazené ID číslo a heslo. Po obdržaní ID čísla a hesla sa pripojíme na váš počítač. Akonáhle sa technik odpojí, program zobrazí informáciu o ukončení relácie.

Podmienky používania

ROZHODLI STE SA POŽIADAŤ PRACOVNÍKOV TECHNICKEJ PODPORY SPOLOČNOSTI HIT SYSTEMS S.R.O. O POSKYTNUTIE VZDIALENEJ POMOCI. PRED TÝM, NEŽ SA PRACOVNÍCI TECHNICKEJ PODPORY POKÚSIA VYRIEŠIŤ VÁŠ PROBLÉM, MUSÍTE STIAHNUŤ A SPUSTIŤ APLIKÁCIU, KRORÁ UMOŽNÍ VZDIALENÝ PRÍSTUP NA VÁŠ POČÍTAČ A PRIJAŤ NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY, UPRAVUJÚCE POSKYTNUTIE VZDIALENEJ POMOCI.

VZDIALENÚ POMOC NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ BEZ SPUSTENIA ŠPECIALIZOVANEJ APLIKÁCIE A BEZ TOHO, ABY STE PRIJALI NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY. AK NESÚHLASÍTE S NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI POSKYTNUTIA VZDIALENEJ POMOCI, OPUSTITE TÚTO STRÁNKU.

Podmienky poskytovania technickej pomoci na diaľku:

 1. Prijatím týchto podmienok beriete na vedomie, že vzdialený zásah môže spôsobiť v niektorých prípadoch poškodenia dát a/alebo softvéru na vašom počítači. Preto vás HIT systems s.r.o. výslovne upozorňuje, aby ste si dôležité dáta zo svojho počítača zálohovali pred spustením technickej podpory na diaľku. HIT systems s.r.o. od vás bude pred poskytnutím technickej pomoci na diaľku požadovať vyhlásenie, že ste vykonali zálohu dát z vášho počítača. Ak dáta nezazálohujete, vystavujete sa možnosti nenávratnej straty takýchto dát. Bez vášho vyhlásenia o zálohovaní dát nebude technická pomoc na diaľku vykonaná. Vzhľadom na skutočnosť, že ste boli na možnosť prípadnej straty dát dopredu upozornení, a že ste boli povinní dáta odzálohovať pred poskytnutím technickej podpory na diaľku, HIT systems s.r.o. nebude niesť zodpovednosť za prípadnú stratu dát, ktorá je dôsledkom vášho nepravdivého vyhlásenia.
 2. Po nainštalovaní klientskeho počítačového programu Vzdialená pomoc - TeamViewer bude možné vytvoriť bezpečný a šifrovaný kanál, ktorý spojí pracovníka technickej podpory HIT systems s.r.o. a váš počítač. Tento kanál môže ktorákoľvek z komunikujúcich strán (vy alebo HIT systems s.r.o.) kedykoľvek prerušiť. HIT systems s.r.o. upozorňuje, že ak komunikáciu počas zásahu prerušíte, môže to spôsobiť prípadnú nefunkčnosť vášho počítača.
 3. Výrobca klientskeho počítačového programu Vzdialená pomoc - TeamViewer poskytuje svoj softvér bezplatne a nezodpovedá za žiadne následky spôsobené jeho používaním.
 4. Pracovníci technickej podpory HIT systems s.r.o. sú oboznámení s funkciami klientskeho počítačového programu Vzdialená pomoc - TeamViewer.
  HIT systems s.r.o. vás však musí výslovne upozorniť, že ani pri zachovaní najvyššej možnej opatrnosti nie je možné úplne vylúčiť možnosť vzniku materiálnych či nemateriálnych škôd v súvislosti s technickou pomocou na diaľku. Tieto škody môžu vzniknúť v dôsledku výpadku spojenia medzi vašim počítačom a pracoviskom technickej podpory HIT systems s.r.o., kombináciou účinku počítačových infiltrácií, softvéru, hardvéru a iných faktorov.

Ďalšie možností podpory.

Ak máte akékoľvek otázky, nejasnosti, súvisiace s používaním našich produktov alebo služieb, tak nás neváhajte kontaktovať.


Technická podpora

Podrobné informácie o technickej podpore.

Webhosting

Technické informácie k webhostingovým službám.

Užitočné odkazy

Zoznam užitočných odkazov pri využívaní našich webhostingových služieb.